– Skammeleg at dei går over lik for å kome til makta!

foto