Ampert på Mork då dei tilsette møtte helsetoppane i dag