Har kartlagt utanforskap: Nær 2000 unge i fylket står utanfor

foto