Dersom kommunen brøyter snø på eigedomen din, og postkassestativet vert øydelagt, får du ikkje erstatning

foto