Ras: Etter raset i 1908. Foto: Ukjent, NIBIO

På historisk fotojakt gjennom Norangsdalen

Som eitt av landets 46 «Utvalde kulturlandskap i jordbruket» (UKL) vart området Norangsdalen og Hjørundfjorden i 2019 oppsøkt av NIBIO for refotografering.