Trur utsikt til E39 kan verte visuelt forstyrrande for skuleelevane

foto