- Barn og unge i Ørsta må få lære om terroren

foto