Vil ikkje ha kjempenaust og flytebrygge i unikt elvedelta

foto