Slik vert inndelinga av postnummer i sentrumsområda i Volda.

I Ørsta vert postnummera 6150, 6152, 6153, 6154, 6155 og 6156 innført, i tillegg til at 6160 Hovdebygda vert relansert.

I Volda vert postnummera 6100, 6102, 6103, 6104, 605 og 6106 innført. 6151 og 6101 held fram som postboksnummer.

Bakgrunnen for den nye postnummerinndelinga er befolkningsvekst, og Posten Noreg meiner å dele områda inn i fleire postnummer vil gjere postdistribusjonen betre, enklare og meir effektiv.

Til saman er det 126.000 husstandar og bedrifter kring om i landet som no er i område der postnummera vert splitta. Av desse vil 25.000 halde på sitt noverande nummer, medan 101.000 har fått nytt.

Innspel

Kommunane har hatt mulegheit til å kome med innspel om postnummergrenser og poststadnamn. Alle som har adresse i postnummera som no vert splitta, vil få informasjon i postkassa si frå komande fredag.

Ingen av de råka husstandane og bedriftene treng å melde adresseendring, verken til Folkeregisteret, Brøynnøysundregistrene eller Posten. Også skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratet, bankar, forsikringsselskap og mange andre tek i mot endringane automatisk. Den einskilde må likevel melde frå til andre samband, det vere seg arbeidsgivar, aviser, bladutgivarar, lag og foreiningar og andre og personlege kontaktar.

I Ørsta vert altså 6150 splitta til sju postnummer, inkludert Hovdebygda. Grovt sagt vert 6150 for Vik, 6152 for Nørestranda til og med Rjånes, 6153 for Velle, 6154 for Mo, 6155 for Ose og Rystefeltet, 6156 for Brekke, Brungot, Follestaddalen, Åmdalen og Bjørdalen, og 6160 for Hovdebygda frå Osskarelva og Sørestranda heilt til Steinnes.

I Volda vert 6100 splitta i seks postnummer. Grovt inndelt vert 6100 for Halkjelsvika og Rotset, 6102 Engeset/Klepp og Vikane, 6103 Heltne og høgskuleområdet, 6104 Bratteberg og Vikebygda, 6105 Ekset, Mork, Lid og Berknes og 6106 Hjartåbygda.

Inndelinga

6150 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Anders Aarsæter-gata, Austlidvegen, Bakkevegen, Berte Kanutte-vegen, Bøvegen, Garvargata, Grepalivegen, Haraldsgata, Håkonsgata 55-119, 60-120, Ivar Aasen-gata 7, 4-16, Kyrkjegata, Nedre Farkvamen, Prestebrauta, Prestegardsmarka, Skogvegen, Sollia, Strandgata, Torggata, Vikebøen, Vikegata, Vikegeila, Vikeøyrane, Vinjevollvegen, Webjørn Svendsen-gata, Øvre Farkvamenog stadadressene Morkabøen, Vikeøyrane

6152 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Hagevegen, Sætrebakkane, Halsevegen samt stedsadressene Grøvik, Halsane, Håvoll, Liadal, Lianes, Lystad, Opsal, Rjånes, Sandvika, Skorgeura, Ura

6153 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Anders Hovden-gata, Asalvegen, Bjørkevegen, Dalevegen 11-31, 2-38, Engesetvegen, Erlevegen, Fonnavegen, Gamlevegen, Haslevegen, Haugegjerdet, Haugevegen, Heggjadalen, Holmegata, Håkonsgata 17-53, 14-58, Ivar Aasen-gata 15-23, 18-24, Langebakkane, Lerkevegen, Lyngvegen, Mosmarkvegen 1-17, 8-14, Olavsgata, Parkvegen, Porsevegen, Ripateigane, Rognevegen, Sandvegen, Stampevegen, Starevegen, Storebakken, Støylane, Støylevegen, Svalevegen, Vallabøvegen, Vallageila

6154 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Dalevegen 39-91, 42-86, Einehøgda, Einekroken, Einemarka, Einetunet, Einevegen, Guttormsbakkane, Mosbakkane, Mosflatevegen, Mosgeila, Mosmarkvegen 22–30 (berre like nr), Mostuna, Mosvegen, Remebakken, Remelida, Remeplassen, Remerydet, Remetunet, Remevegen, Setrevegen, Smiebakkane, Øvregeila, Øvrelida, Øvremovegen, Øvreplassen, Øvrestien, Øvremarka og stadadressene Inngardsgeila, Mo, Mosflatevegen, Øvre Mo

6155 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Andersholen, Eliholen, Elvadalen, Gardkroken, Grimvegen, Hansholen, Haueteigen, Industrivegen (Obs: nr 43, 40–44 endres frå 6160 Hovdebygda), Kvilestokken, Leitebrauta, Leitelega, Leitevegen 1-11, 2-6, Melsvegen 1-27, 2-28, Mjelkevegen, Oklabakken, Oklabrauta, Oklahøgda, Oklavegen, Osborgvegen, Osgeila, Osholane, Oslega, Osoddane, Osskarvegen, Osstranda, Osvegen, Osøyrane, Rystelega, Sidekroken, Skjerva, Skjervhola, Voldavegen 1-51, 2-26, Østiplassen, Smådalsvegen og stadadressene Einarberget, Osborg

6156 Ørsta

Hentestad: Ørsta postkontor

Vegane Melsvegen (utan husnr) samt stedsadressene Barstad, Bjørdal, Brautaset, Brekke, Brudevollen, Brungot, Follestaddal, Grøthaugen, Hovdenakken, Kolåsen, Krøvel, Legene, Melle, Melsbygda, Melsgjerdet, Nedre Brudevoll, Nossen, Sporstøl, Vatne, Øvre Brungot, Åmdal, Åmås, Aarflot

6160 Hovdebygda

Hentestad: Spar Hovdebygda.

Endring av hentestad skjer 1.10.2012 Vegane Indrehovdevegen 1-19, 2-20, Voldavegen utan husnr, Skytebanevegen og stadadressene Digernes, Hovden Industriområde, Hovden ytre, Rysteflata, Rystene, Selbervik, Steinnes, Sørheim

6100 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Andanesvegen, Bøen, Bømarka, Elvegata 7 og 9, Granheim, Halkjelsgate, Hamnegata, Hans Strøm vegen, Holmen, Industrigata, Kyrkjegata, Lægdavegen, Markvegen, Mylnevegen, Myravegen 9-37, 12-30, Naustvegen, Nesavegen, Prestegata, Ristevegen, Rotsetgeila, Rotsetstranda, Rotsetvegen, Røysbakken 1-23, 6-30A, Røysgata, Rådhusgata, Sagebakken, Sagvegen, Skrivarvegen, Smithsgata, Snippa, Stadionvegen, Storebakken, Storgata 1-9, 2-8, Stormyra, Torvmyrvegen, Vikenesvegen og stadadressene Andaneset, Bøen, Rotset, Øvre Rotset

6102 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Askevegen, Bakketeigen, Barstadmarka, Bastianvegen, Bjørkevegen, Doktervegen, Ekornvegen, Engesetgeila, Engesetvegen, Eplehagen, Fedengarden, Fjellvegen, Gamle Engesetveg, Gamletunvegen, Gamlevegen, Gymnasvegen, Haslevegen, Hauane, Kapteinsvegen, Kleppesjøvegen, Kleppetunvegen, Kleppevegen, Klokkarvegen, Klørivegen, Korsavegen, Kusymrevegen, Kvennavegen, Lønnevegen, Martavegen, Nordalsvegen, Ottamarka, Ottasvingen, Porsemyrvegen 1-19, 18, Ragnvaldmarka, Rognelida, Seljebakken, Sevrinhaugen, Skjervavegen, Snarvegen, Steinbakken, Storgata 13-55, 14-50, Teinene, Vevendelvegen, Øggardsvegen, Ørstavegen 75, 10-42, Øvrelidvegen, Øvrevegen og stadadressen Nordalen

6103 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Anders Vassbotnvegen, Bakkevegen, Bjørkelunden, Brauta, Bregnevegen, Brenslene, Bøkevegen, Dr Halkjelsvikvegen, Einebakken, Elvegata 14–34 (berre like nr), Furebakken, Granlida, Grendavegen, Grønbakken, Heltnebøen, Heltnevegen, Joplassvegen, Kløvertunvegen, Koldå, Kylnevegen, Kårstadvegen, Legene, Lerkvegen, Linavegen, Lindevegen, Lisjenakkvegen, Lyngåsen, Midtun, Monsvegen, Mosevegen, Myravegen 6, Nedrebøvegen, Nygardsvegen, Nytun, Osgarden, Ospelida, Porsemyrvegen 21-43, 20-30, Raudemyrvegen, Røysbakken 35, 30B-40, Røyslidvegen, Røysmyrvegen, Røystunvegen, Sjukehusvegen, Skogane, Smalebakken, Smiebakken, Solhøgda, Sollida, Steingardsvegen, Storsteinvegen, Symrevegen, Vikebygdvegen 7-29, 2–28 og stadsadressene Grønnbakk, Røystunet

6104 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Bakkelida, Bakkelidvegen, Bergshagen, Bjørnevegen, Botnavegen, Bratteberg, Bøgardsvegen, Dalen, Driveklepp, Elvavegen, Fransvegen, Gamletufta, Gjerdsvegen, Hagen, Hjellbakkane, Høgtunvegen, Krikebøvegen, Nybråtet, Nylenda, Nymarkvegen, Plassevegen, Rasmusvegen, Resvegen, Småslåtten, Solhagen, Storhagen, Uravegen, Vidjevegen, Vikebygdvegen 37-491, 42-456, Årnesvegen og stadadressene Bratteberg, Driveklepp, Høgabakkane, Vikebygda, Årneset

6105 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Berknesstranda, Berknesvegen, Eidheimsvegen, Furene, Hjellegjerdet, Håskjoldvegen, Kleiva, Kvisla, Liaskarvegen, Lidavegen, Morkafura, Morkamyra, Morkavegen, Morkaåsen, Niseneset, Olaskogen, Reset, Rydet, Sersjantvegen, Sivert Aarflot-Vegen, Ytrestøylen, Ørstavegen 81-129, 80–380 og stadadressene Berknes, Berkvika, Bjerkvik, Eikrem indre, Furene, Haukåsen, Mork, Rydet

6106 Volda

Hentestad: Volda postkontor

Vegane Austefjordvegen 900–1094 (berre like nr), Furnesvegen, Grevsneset, Hanebakken, Hjartåbygdvegen, Hjartåvegen, Løviknesvegen, Reitane, Skjeret, Åsemyra og stadadressene Grevsnes, Hjorthaug, Homberset, Hunnes, Løvikneset, Reitane, Skjeret, Ullaland, Vadstein, Åsemyra, Åseskaret