Fylkeskommunane vil ikkje ta rekninga for grøn ferjedrift