«Klisjeane om dialektlandet Noreg er mange, og ofte sanne. Sjølvsagt finst det enno ein og annan pinleg professor emeritus»

foto