Volda kommune spør om koronavaksinering i haust. Dette svarar Folkehelseinstituttet

foto