- Det er første gongen eg har opplevd trillingar

foto