Påstand mot påstand mellom H og Frp om avtalt spel

foto