FHI: Færre luftvegsinfeksjons-innleggingar – same nivå som vintersesongane før pandemien