Faretruande endringar i terrenget nedanfor huset – har midlertidig evakuert

foto