Her kan det bli nesten dobbelt så høg leigepris

foto