«Nemner ingen namn i frykt for økonomiske sanksjonar og anna straff»

foto