«Einingar i Ørsta-administrasjonen har kultur for å bruke pengar utanfor budsjett»

foto