- Flyktningar frå Ukraina må busetjast også på Vartdal og Sæbø

foto