Halvparten av elevane held seg heime etter smitteutbrot

foto