Bilkøyrarar må førebu seg på snø og glatt føre fleire stader

foto