Ingen innvending til torskeoppdrett ved Alida

foto