– Ikkje tvil om at det er fare for liknande hendingar

foto