«Politikarane kjem for seint inn i saksprosessane»

foto