«Vil stoppe rekrutteringa av advokatar i distriktet»