«Sakshandsaminga prega av prinsipp, og ikkje fornuft»

foto