Dersom det vert krig, skal skular og barnehagar i Ørsta sikre ungane jodtablettar

foto