Nytt «våpen» mot dei som tek seg til rette i strandsona

foto
Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Gorm Kallestad / NTB / NPK