Vil du bu ved fjorden? Her skal det byggjast leilegheiter