Må kutte endå meir - berre kreft og rus/psykisk helse er freda