Ber bygdekommunane skjerpe seg – etterlyser bruk av influensarar

foto