– Det er mykje ungdom med bra tak i. Eg er ikkje uroa for neste generasjon

foto