– Trur mange har fått auga opp for kor viktig det er med lokal handel