Under NM i kjøtprodukt i Oslo konkurrerte 53 kjøtbedrifter om gjeve prisar og utmerkingar på til saman 400 kjøtprodukt. Johs. Jacobsen i Volda henta heim gull for dei to produkta dei stilte med, dampemør og røykt pinnekjøt av lam.

– Det er ei flott stadfesting på at vi gjer noko som er rett, seier dagleg leiar Stig Jacobsen.

Dei er 12 tilsette på lønningslista, og er i så måte ein småskalaprodusent. Dei leverer likevel produkta sine frå Kristiansand i sør til Bodø i nord, og har halde det gåande i 51 år.

– Aller mest sel vi nok her i regionen. Folk er flinke til å kjøpe frå lokale produsentar, meiner Jacobsen.

Han røper noko av suksessoppskrifta som sikra dei gull i NM.

– Det som er spesielt med pinnekjøtet vårt er at det er naturtørka, og i tillegg nyttar vi oss berre av norske lam. Vi bruker ikkje klimarom. Med klimarom du framskunde tørkeprosessen, men du misser spekeprosessen. Tek du den tida det treng, så får du også fram meir av den gode smaken. Dessutan meistrar vi kunsten å salte lite nok. Det er om å gjere å salte minst mogleg, og likevel få speka og tørka kjøtet, røper Jacobsen, som fortel at pinnekjøtet er eit lagarbeid som dei tilsette står bak.

– Utan dyktige folk ville vi ikkje nådd opp, seier han.

Johs. Jacobsen har ei årleg omsetning på rundt 40 millionar kroner. I år produserer dei 20 tonn pinnekjøt. Elles har dei dampemør, svinemør, fenalår og andre farseprodukt på produksjonslista.

– Førebuingane til jul er høgsesong for oss. Det er tre hektiske månader.

Elles i året har dei tradisjonelt hatt fulle hender med nedskjering av storfe. Dette har det vorte mindre av, då dei større produsentane har vorte meir sjølvhjelpte.

– Der merkar vi at marknaden har hardna til. Det handlar også om at Noreg i større grad importerer frå utlandet. Vi prøver å kompensere med å lage fleire produkt sjølve, og håper at Johs.Jacobsen er liv laga også i åra framover.

19 produkt deltok i kåringa av røykt pinnekjøt, og det vart delt ut fem gullmedaljar, ei sølv og to bronse. Røykt pinnekjøt frå Nordfjord Kjøtt stakk av med tittelen Noregsmeister.

I kategorien røykt julepølse fekk Johs. Jacobsen gull for dampemøren. Her deltok 17 produkt. Fire fekk gull, to fekk sølv og ein fekk bronse.