Setlar for over 4 milliardar kroner blir snart for gamle

foto