foto
Foto: JOACHIM ÅSEBØ

Husfrua i Svendsengarden takkar for seg

Ikkje alle draumar vert realisert. Anne Elin Brautaset har gjennom Fru Svendsen fått oppfylt sine draumar og meir til dei siste tjue åra.