Truar med å seie opp samarbeidet med Helse Møre og Romsdal

foto