Færre koronasjuke innlagde i Møre og Romsdal

foto