Vinteren vil bli rekorddyr trass straumstøtte

foto