Første spadetak for utbygging av ungdomsskulen

foto