Ornitologisk sensasjon?: To kvite skjorer frå eitt reir

foto