Utrykkingspolitiet tek grep etter aukande tal på trafikkdrepne

foto