I strid med byggjegrense og støykrav – likevel godkjent