Regjeringa: Ikkje aktuelt å fjerne heilagdagar i Noreg