Regjeringa: Ikkje aktuelt å fjerne heilagdagar i Noreg

foto