Volda kommune til Helse Midt: Uforsvarleg nedlegging

foto