Volda kommune til Helse Midt: Uforsvarleg nedlegging