Sanner bekymra for sårbare elevar under lærarstreiken – krev svar frå regjeringa