24 meir eller mindre musikalske personar skal spele eit instrument dei aldri har spelt på før. Så gjeld det å finne ut kva for julesong det er. Dette er utgangspunktet for adventskalenderen til SøreTV- som du kan sjå på nettsidene til Møre-Nytt, VikebladetVestposten og Vestlandsnytt kvar dag fram mot julaftan

– Det er grunn til å vente seg god underhaldning, seier Lisa Bendal, som har laga kalenderen for SøreTV.

Ho har plukka av 24 personar frå Søre Sunnmøre, både kjende og litt mindre kjende. Og med ulike erfaringar som musikarar

– Her er svært variable prestasjonar, så det blir spennande å sjå om folk klarer å gjette rett song, seier Lisa.

Den som klarer å gjette rett er kvar dag med på trekninga av ein gevinst som er sponsa av det lokale næringslivet.