– Eg har no sagt klart ifrå at det ikkje vert aktuelt med ein reduksjon til 80 prosent. Eg vert 100 prosent ordførar, forsikrar Jørgen Amdam.

Han vart valt til ordførar i Volda torsdag, med knappast mogleg margin, med 14 stemmer, mot 13 blanke.

Det har skapt mykje debatt etter at han gjekk ut og sa at han ønskte at vervet som ordførar vart sett til 80 prosent, med ein tilsvarande auke for varaordføraren. Bakgrunnen var at han hadde andre forpliktingar gjennom eit prosjekt for KS.

– Der leverte eg sluttrapporten no nyleg. Noko oppfølging vert det med nokre møte, men då vert det gjort avtalar i kvart enkelt tilfelle. Det vil ikkje hefte meg som ordførar, seier Amdam.

LES OGSÅ: Jørgen er valt til ordførar

Han ønskjer likevel ein reduksjon i ordførargodtgjersla med 50 prosent, då han frå før får utbetalt pensjon.

– Det vil vere råflott å skulle hastebetale ned mi vesle gjeld med høg ordførargodtgjersle, når eg veit at kommunen står overfor store økonomiske utfordringar, seier han.

Truleg kjem dei likevel til å fremje ei sak om å auke stillingsprosenten til nyvald varaordførar, Fride S. Sortehaug, frå 10 prosent til 30 prosent.

– Vi ser berre i Ørsta, at varaordføraren der har 20 prosent stilling. Varaordføraren har store gjeremål, og inkludert godtgjersle for møte med meir, vil ei 30 prosent stilling vere aktuelt, i alle fall i min periode som ordførar, seier Amdam.

Fride S. Sortehaug vart vald til varaordførar etter Dan Helge Bjørneset, med 17 stemmer. 10 stemte blankt.

Avtroppande ordførar Arild Iversen, gratulerte Jørgen Amdam med sitt nye verv.

– Eg har gledd meg til kvar dag på jobb, i fire år. Skal Volda hevde seg i åra som kjem, må vi framleis heve blikket og aldri verte oss sjølve nok. Vi må sjå lenger ut og lenger fram. Vi har moglegheitene og føresetnadene. Mi tid som ordførar er over. Eg har gjort mitt beste, og det trur eg også Jørgen Amdam vil gjere, og føre Volda fram mot nye og rikare mål, helsa Iversen.

Han har no plass i kommunestyret, men har takka nei til plass i formannskapet.

– Det er ei glede å framleis ha deg med i kommunestyret. Det er ein ressurs å ha deg med vidare. Takk for innsatsen, helsa Amdam tilbake.

Han har ein visjon for Volda i framtida.

– Til våren kan vi verte overraska. Då kan politikarane velje radikale endringar på fylkesnivå. Kanskje vert vi meir perifere enn før. Kanskje får vi ny regiongrense? Enn om vi hadde fått Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane til å snakke saman og verte ein storregion mellom Bergen og Trondheim, med Volda i sentrum. Er ikkje det ein god visjon? Kanskje er det ikkje realistisk, men kvifor ikkje kjempe for noko slikt?