– Det er langt enklare å få born til smake på ny mat når dei får plukke det rett frå greina eller jorda

foto